Powietrze to mieszanina gazów, zawierająca azot (78%), tlen (21%) i inne (1%), w tym parę wodną, która pomimo obecności w niewielkich ilościach odgrywa fundamentalną rolę w ekosystemie naszej planety.

Czynniki chłodnicze w chłodnictwie komercyjnym.

System Heos, teraz zmodernizowany i rozszerzony o nowe funkcje.