Zapraszamy na szkolenie techniczne z systemów GMV.

Firma Alfaco - Carel dostawcą systemów nawilżania humiSteam do obiektu Bobrowiecka 8 w Warszawie.

Czym jest R32 i co go charakteryzuje?
Difluorometan (CH2F2) jest czynnikiem chłodniczym jednorodnym z grupy HFC,